Accelerera utvecklingen

Skapa verklig förändring 

Går er förändring för långsamt eller får ni den inte riktigt att hända? I stort sett alla branscher och organisationer står idag inför eller mitt i gigantiska omstruktureringar eller förändringar som manar till innovation och nytänkande. De flesta ledare som vi träffar har prövat olika sätta att skynda på utvecklingen men stött på motstånd eller tröghet. De vanliga sätten att jobba med förändring räcker inte fullt ut.

Vi är övertygade om att för att skapa en framgångsrik och i längden hållbar förändring behöver människan vara i fokus. Genom att gå under ytan av alla strukturer och system och se vad som verkligen driver förändring kan vi skapa autentiska handlingar som ger tydliga resultat.

Starten är alltid det mänskliga perspektivet. Vi stödjer er i att skapa klarhet i var ni verkligen befinner er, vilka slutsatser som är rådande och vilka hinder som har byggs upp och som bromsar in förändringen.

För att förändringen ska bli hållbar behövs meningsfulla dialoger som involverar och utvecklar människor och affären. När människor får bidra och när ledarna skapar utrymme för experimenterande och lärande utvecklas en kultur av nyfikenhet, ansvarstagande och innovation. I en sådan miljö skapas framgångsrik utveckling och förändring.

Vi på Eight:AM har en lång erfarenhet av att stödja ledare och organisationer i deras förändring. Vi har själva varit seniora ledare och känner väl till de utmaningar och möjligheter som finns i komplexa och internationella miljöer. Eftersom vi också är coacher vet vi att ni har era egna svar, vårt jobb är att hjälpa er att sätta fokus på det som gör er mest framgångsrika och stödja er att hålla i förändringen.

Vi hjälper er att fokusera på det som verkligen har betydelse och få det att hända.

Vill du veta mer om hur vi kan stödja er i er utveckling och förändring, slå oss en signal eller skicka ett mail.

magdalena@eight-am.com