Agila och coachande ledningsgrupper – ett recept för framgång

FRUKOSTSEMINARIUM 28 OKTOBER, KL 08:00

Vi har snart levt med pandemin i 1,5 år, som satt ledarskapet och ledningsgrupper på prov, där tidigare arbetssätt och metoder inte längre fungerat som förut.

Det nya normala medför att vi behöver hantera en högre grad av komplexitet, bjuda in till ett samskapande för att ta vara på den kollektiva intelligensen och ha förmågan att ställa om i en allt snabbare takt.

Forskning pekar på att coaching i framtiden kommer vara en av de huvudsakliga metoderna för självutveckling, innovationsförmåga och kulturförändring. Som vi ser det är framtiden redan här, där coachande ledningsteam är en viktig framgångsfaktor som bidrar till långsiktiga resultat.

Hur skapar vi då agila och coachande ledningsgrupper, som fungerar som en katalysator i omställningen och som är hållbara över tid?

Under den här frukosten kommer vi tillsammans med dig fokusera på områden som har stor betydelse för att skapa en långsiktig framdrift och utvecklingskraft i organisationen.

Tillsammans med dig vill vi:

  • Utforska vad som egentligen menas med agila och coachande ledningsteam
  • Samtala om varför den agila förmågan är helt central i det “nya normala”
  • Inspirera till nya insikter om tillvägagångsätt för att utveckla en mer agil ledningsgrupp

Vi ser fram emot att äntligen kunna ses fysiskt!

När: 28 oktober, kl 08:00-09:00 (frukost serveras från 07:30)

Vem: Frukosten vänder sig främst till dig som VD/GD, styrelseledamot eller arbetar i annan ledande befattning och har en ledningsgrupp

Var: Eight Am. Välkommen till våra nya lokaler på No18, Centralplan 15 (vid Centralstationen i Stockholm)

    Jag godkänner att min information lagras