We co-create with organizations to think and act in new ways

Fokusera på det som verkligen är viktigt och få det att hända

Vi vägleder organisationer och individer till ett mer hållbart och innovativt tankesätt som möjliggör meningsfull och verklig transformation.

Tillsammans med oss får ledare och organisationer verktyg och insikter för att växa och utvecklas i det nya affärslandskapet.

Vi använder ett helt nytt förhållningssätt till coachning för att skapa en atmosfär i verksamheten som kännetecknas av positiv energi och kontinuerlig utveckling. Vår långa erfarenhet av affärsutveckling säkerställer att alla aktiviteter genererar livskraftig och långsiktig tillväxt.

Namnet Eight:AM har flera betydelser. Först av allt innebär det en fräsch start och gryningen av en ny dag – en allegori till dagens affärslandskap där ett nytt kapitel som kännetecknas av innovation och hållbarhet äger rum.

Eight:AM hjälper ledare och företag att navigera i detta nya landskap, där gamla regler inte längre gäller.