Om oss

Fokusera på det som verkligen är viktigt och få det att hända

Vi vägleder organisationer och individer till ett mer hållbart och innovativt tankesätt som möjliggör meningsfull och verklig transformation.

Tillsammans med oss får ledare och organisationer verktyg och insikter för att växa och utvecklas i det nya affärslandskapet.

Vi använder ett helt nytt förhållningssätt till coachning för att skapa en atmosfär i verksamheten som kännetecknas av positiv energi och kontinuerlig utveckling. Vår långa erfarenhet av affärsutveckling och agilt ledarskap säkerställer att alla aktiviteter genererar livskraftig och långsiktig tillväxt.

Eight:AM hjälper ledare och företag att navigera i detta nya landskap, där gamla regler inte längre gäller.

Namnet Eight:AM har flera betydelser. Först av allt innebär det en fräsch start och gryningen av en ny dag – en allegori till dagens affärslandskap där ett nytt kapitel som kännetecknas av innovation och hållbarhet äger rum.

Eight:AM är inspirerat av ett kafé i San Fransisco. Vi åkte till Kalifornien för att få inspiration och för att fånga atmosfären av innovation och kreativitet. Vi började våra morgnar på cafét Eight am med en hälsosam frukost för att dela våra intryck och insikter från våra möten med företags innovatörer, entreprenörer och kreativa talanger i Silicon Valley. Detta blev starten på vårt nya företag.

Vad vi tror på
En värld av hållbar tillväxt för människor och organisationer

Vad vi gör
Vi möjliggör meningsfull och verklig transformation för organisationer och individer

Hur vi gör det
Tillsammans med oss får organisationer och individer insikter och verktyg för att fokusera på det som verkligen är viktigt och få det att hända

Med Eight:AM får du ett flexibelt och skalbart team. Alla företag är unika och vi skräddarsyr det som just ni behöver. Det gör att vi sätter ihop det team och de kompetenser som  just ni behöver och ni betalar för det ni får. Enkelt och transparent.

Vårt nätverk är stort, tillsammans med konsulter och coacher i över 20 länder stödjer vi organisationer att växa och utvecklas.

Vi är också som leverantör till statliga myndigheter genom Kammarkollegiets ramavtal kring verksamhets-och ledarutveckling.

Vilka vi är
Vi är tydliga, närvarande, möjliggörare, sanningsenliga och kreativa

 

 

Partners

våra vänner