Meningsfull och verklig transformation

Vill du få till en meningsfull och verklig transformation för dig själv och din organisation? Söker du en coach eller vill ni utveckla ett mer coachande förhållningssätt i er organisation? 

Tillsammans med oss får ni insikter och verktyg för att fokusera på det som verkligen är viktigt och få det att hända. 

Vår nyfikenhet har lett oss till att intervjua 100 toppchefer om vad de ser krävs av individer och organisationer som vill lyckas med hållbar tillväxt och utveckling i framtiden. Vad sa de till oss? Allt finns i vår studie ”Framtidens Ledarskap”.  

Studie

10 Spaningar in i Framtidens Ledarskap Världen förändras snabbt omkring oss, inte minst på teknikområdet och när det gäller människors värderingar. Det ställer ledarskapet inför /../

Läs mer

Coaching

För snabb och verklig förändring  I framtiden tror forskare att coaching kommer vara en av de huvudsakliga metoderna i organisationer för självutveckling, innovation och kulturutveckling. Det /../

Läs mer

Leda förändring

Skapa verklig förändring  Går er förändring för långsamt eller får ni den inte riktigt att hända? I stort sett alla branscher och organisationer står idag inför eller /../

Läs mer