The Eight Am way

Vad vi tror på

Vi tror på en värld av hållbar tillväxt för människor och organisationer. För oss är starten i all transformation alltid det mänskliga perspektivet. Vi hjälper er att skapa klarhet i var ni befinner er idag, rådande slutsatser och vilka hinder som byggts upp och som bromsar in förändringen.

Vi är övertygade om att för att skapa en framgångsrik och i längden hållbar förändring behöver människan vara i fokus. Genom att gå under ytan av alla strukturer och system och se vad som verkligen driver förändring kan vi skapa autentiska handlingar som ger tydliga resultat.

Det behövs meningsfulla dialoger som involverar och utvecklar människor och affären. När människor får bidra och när ledarna skapar utrymme för experimenterande och lärande, utvecklas en kultur av nyfikenhet, ansvarstagande och innovation. I en sådan miljö skapas framgångsrik utveckling och förändring.

Vad vi gör

Vi möjliggör meningsfull och verklig transformation för organisationer och individer. Tillsammans med oss får individer och grupper insikter och verktyg för att fokusera på det som verkligen är viktigt och får det att hända.

Vi hjälper er att lyckas med förändringen genom att tillsammans med er utveckla

Hur vi gör det

 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppens ledningsförmåga Det nya normala medför att vi behöver hantera en högre grad av komplexitet, bjuda in till ett samskapande för att ta vara på /../

Läs mer

Coaching

Skapa en snabb och verklig förändring Coaching är en av de effektivaste metoderna för att driva utveckling, förändring och innovation. Varje dag möter vi ledare /../

Läs mer

Agilt ledarskap

Ledarskap som samskapar I den snabbrörliga och komplexa värld som vi befinner i framträder nya sätt att leda och utveckla oss själva och verksamheten. Vi /../

Läs mer