Meningsfull och verklig transformation

Vill du få till en meningsfull och verklig transformation för dig själv och din organisation? Söker du en coach eller vill ni utveckla ett mer agilt ledarskap för dig själv och din organisation? 

Eight AM coachar ledare och deras team att skifta mind-set för att skapa utveckling som håller över tid.

Eight AM stödjer ledare och organisationer att utveckla sin agila ledningsförmåga

Våra coacher är PCC certifierade och har lång erfarenhet av executive coaching samt egen affärs- och ledarerfarenhet. Våra klienter spänner från start-ups och snabbväxande bolag till stora och globala organisationer såväl inom näringlivet som offentlig och ideell sektor

Eight AM jobbar i ett ekosystem av olika kompetenser med seniora konsulter och coacher.

Tillsammans med oss får ni insikter och verktyg för att fokusera på det som verkligen är viktigt och få det att hända. 

 

Agilt ledarskap

I den snabbrörliga och komplexa värld som vi befinner i framträder nya sätt att leda och utveckla oss själva och verksamheten. Vi behöver vara mer /../

Läs mer

Coaching

För snabb och verklig förändring  I framtiden tror forskare att coaching kommer vara en av de huvudsakliga metoderna i organisationer för självutveckling, innovation och kulturutveckling. Det /../

Läs mer

Accelerera utvecklingen

Skapa verklig förändring  Går er förändring för långsamt eller får ni den inte riktigt att hända? I stort sett alla branscher och organisationer står idag inför eller /../

Läs mer